top of page

DÉ ZORGVASTGOED
SPECIALISTEN

Onroerend Goed Services groep

Met passie en inlevingsvermogen voor zorgvastgoed  ontwikkeld OGSgroep samen met haar klanten innovatieve woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag. Met onze opdrachtgevers werken we op basis van de visie op zorg met een multidisciplinair team toe naar passende woon-, en dagbestedingsconcepten.

Met de door ons ontwikkelde rekentool zijn we in staat zeer efficiënt een programma van eisen te vertalen naar een haalbare business case en ruimtelijke studie.

Onze werkwijze als zorgvastgoed ontwikkelaars is erop gericht het hele ontwikkel-, en realisatieproces te ondersteunen en sterke concepten uit te werken. Waar toekomstige bewoners een fijn thuis hebben en de dienstverlening betaalbaar blijft.

OVER ONS

De Onroerend Goed Service groep is dé zorgvastgoed specialist. OGS onderscheidt zich door:

·       Vindingrijk: oplossingsgericht in projecthaalbaarheid, kennis van wet- en regelgeving en financiering van huisvesting binnen de zorg.

·       Inlevingsvermogen: Sector, organisatie- en clientkennis. Inzicht in trends en ontwikkelingen. Gevoel voor organisatieverhoudingen.

·       Deskundig: op strategisch, tactisch en operationeel niveau, sector specialisten, groot netwerk.

·       Durf: Kritisch durven zijn en anders te kijken naar zorg- en vastgoedprocessen

We zijn makkelijk benaderbaar en kunnen snel schakelen op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Home: Over mij

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?

OGSgroep kenmerkt zich door:

Vindingrijk | Inlevingsvermogen | Deskundig | Durf

HUISVESTING STRATEGIE

 • Bepalen huur- of koopstrategie 

 • Strategische (her)huisvestingsvraagstukken

 • Strategische of integrale huisvestingsplannen (SHP of IHP)

 • Accommodatie- en vastgoedbeleid

Het geven van een presentatie

PLANONTWIKKELING EN PROJECTMANAGEMENT

 • Locatiestudies

 • Opstellen business cases

 • Proces- en projectmanagement

 • Programma van Eisen opstellen

 • Organiseren (Europese) aanbestedingen of samenstellen bouwteam

 • Directievoering en -toezicht

bristol 2.png

BEHEER EN EXPLOITATIE

 • Beheer van vastgoed

 • Inkoop en contractbeheer van onderhoud en facilitaire diensten

 • Projectmanagement beheer en onderhoud

IMG_3716.jpg

ADVIES

 • Aan- & verkoop van (beleggings)objecten,

 • Due diligence en financieringsconstructies; 

 • Aan- & verhuur van zorgvastgoed namens eigenaren, beleggers of gebruikers;

 • Bouwkundig, technisch advies

Signing a Contract
Home: Diensten

OPDRACHTGEVERS

Leviaan.png
odion.png
logo-humanitas-DMH.jpg
VIVA.jpg
Home: Recensies

CONTACT

Pieter Ghijssenlaan 19B
1506 PW Zaandam

06 46 373 288

Je gegevens zijn verzonden!

Sociaal netwerkconcept
Home: Contact
bottom of page